Rapport från chefs- och årsmöte 23 mars

FSKF höll chefsmöte, årsmöte och veteranträff i Tyresö torsdagen den 23/3. Styrelsen har förnyats med Niklas Roos af Hjelmsäter som ny ordförande och Marina Högland och Robert Olsson som nya ledamöter. Pernilla Järverot omvaldes och Elisabet Lunde är vald sedan tidigare. Torbjörn Neiman fortsätter också i styrelsearbetet i en föredragande och verkställande roll. Olof Öhman och Staffan Jonsson avtackades högtidligt för sina mångåriga insatser i styrelsen. Du kan läsa handlingarna och protokollen här nedan:
FSKF-arsmote-2017_handlingar
protokoll_arsmöte_170323
Ant_chefsmote_170323
Protokoll_konst-mote_170323