Att informera om kultur- och fritidsaktiviteter på lättläst svenska – kurs 20703

Rubricerade kurs är uppskjuten från 1/6 till den 7/9 p.g.a Corona/Covid19. Se vidare information på Ny inbjudan 7/9.