Basföreläsning om autism den 10 mars

Cristina Dahl föreläser om autismspektrat och vad det innebär. Autismspektrat innefattar idag aspergers syndrom, högfungerande autism, autism och atypiskt syndrom och ni får se exempel på variationen som finns.  Föreläsningen innehåller tips och metoder för att göra det lättare för personer med denna funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsverksamhet. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Inbjudan_Baskurs_Autism_16702