Chefsträff i Vallentuna den 11 april 2013

Protokoll chefsträff 11 april 2013
Den 11 april stod Vallentuna värd för en träff för Kultur- och fritidscheferna. Vi var i det nya fina kulturhuset/biblioteket. Vi fick information om vad som är aktuellt i Vallentuna och därefter behandlades  bl a aktuellt inom funktionshinderområdet och samverkan kring regionala anläggningar. Läs mer i minnesanteckningarna