Från FSKF:s Årsmöte den 13 mars

Den 13 mars höll FSKF årsmöte i Nynäshamn. Alla rapporter och verksamhetsberättelser godkändes och det blev omval på de flesta funktioner. Styrelsen sitter kvar eftersom Berit Svedberg och Olof Öhman omvaldes på två år. Staffan Jonsson och Pernilla Järveroth sitter kvar sedan förra årets val. Torbjörn Neiman återvaldes som ordförande på en tid av ett år. Här intill kan du läsa protokoll från årsmötet: FSKF Årsmote protokoll 2014-03-13 justerat