FSKF:s årsmöte 2016, 10 mars i Sundbyberg

Årsmötet 2016 hölls i Sundbyberg den 10 mars. Det blev omval på flertalet poster och nyval på en. Till ordförande valdes Torbjörn Neiman om på 1 år och till de två styrelseposter som skulle utses på 2 år valdes Olof Öhman (omval) och Elisabet Lunde (nyval). Elisabet ersätter Berit Svedberg som gått vidare till andra uppdrag i Stockholms Stad. Berit avtackades också högtidligt vid årsmötet. Tack till Berit Svedberg för storartade insatser och ett lika stort välkommen till Elisabet Lunde! Här kan du läsa handlingarna med årsberättelse bl a: handlingar_arsmote_160310 Läs protokollet genom länken här intill: protokoll_arsmote_2016  Dessutom kan du läsa protokollet från styrelsens konstituerande möte som hölls strax efter årsmötet: protokoll_konst-mote_160310