Basföreläsning om autism, 10 mars

Cristina Dahl föreläser och fokuserar på teori om autismspektrat och vad det innebär. Ni får kunskap om vad ett pedagogiskt arbetsätt med inriktning mot fritid och sociala färdigheter är. Föreläsningen innehåller tips och metoder för att göra det lättare för personer med denna funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsverksamhet. 10 mars kl. 13:00-16:00. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Inbjudan_Baskurs_Autism_16702