Kulturchefsträff 20 november kl. 08:30-15:00

Hur mäter vi kvalitet och vad gör vi med resultatet?
Vi kommer tillsammans att reflektera över Lars Strannegårds föreläsning som hölls den 10 oktober.Vi kommer också att diskutera ett eventuellt forskningsprojekt som handlar om kvalitetsmätning av kulturverksamhet. Intressanta exempel från länet kommer att lyftas fram. Under dagen varvas föredragningar med diskussioner. Tessinsalen, Stockholms Stadsmuseum. Läs mer och anmäl dig genom länken här intill kursnummer 14202: Inbjudan kulturchefsträff 2014-11-20