Nätverksträff – Vad säger nya PBL-lagen om kulturmiljöer?

Nätverket för kulturfrågor inbjuder till träff. Vad säger den nya PBL-lagen om kulturmiljöer? Arkeolog Anders Söderberg på Sigtuna Museum berättar om sina erfarenheter och kunskaper om arkeologiskt arbete mitt i stadsmiljön Sigtuna stad. Information ges om vad den nya PBL-lagen innebär i praktiken. Efterföljande diskussion och frågestund. Torsdag 8 oktober 2015, kl.9-12.00. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Inbjudan Nätverksträff 8 oktober Sigtuna museum

Du hittar mer aktuellt för nätverket under nätverk och nätverket för kulturfrågor.