Protokoll från styrelsemöte den 18 juni 2013

Styrelsen hade sitt sista möte innan sommaren den 18 juni. På mötet diskuterades bl a om biblioteken i länet kanske vill bilda nätverk under FSKF. Som vanligt följde vi upp budgeten och hur arbetet går enligt verksamhetsplanen och kursplanerna.

Protokoll FSKF styrelsemöte den 18 juni 2013