Var finns jag i kulturpolitiken? Seminarium med David Karlsson

Fredag den 20 september 2013, kl 12.30-ca 15.30

Kulturpolitik är sannolikt ett av de mest komplexa politiska sakområden som finns. Perspektiven skiftar kraftigt beroende på om man är politiker, tjänsteman, konstnär eller vanlig medborgare. Genom att anlägga ett såväl historiskt som systematiskt perspektiv på kulturpolitiken bringar David Karlsson reda i begreppen. David Karlsson är idéhistoriker och kulturskribent. Läs mer om seminariet och om David Karlsson i bifogade fil. I dokumentet finns också en anmälningslänk. Kursnumret är 13205. Inbjudan seminarium David Karlsson