Regional kulturstrategi och kärna, 10 mars

Nätverket för kulturchefer inbjuder till träff: Regional kultur- strategi och kärna, fredag den 10 mars kl. 08:30-12:00 på Södertörns högskola, lokal F11. Signe Wernberg, områdesstrateg i Flemingsberg, ger en inspiration i hur man arbetar in kulturfrågorna i samhällsplaneringen. Catharina Fogelström och Agneta Olofsson från kulturförvaltningen på Stockholms läns landsting, presenterar arbetet med den regionala kulturstrategin. Läs mer och anmäl dig via länken här intill:
Inbjudan-10-mars och en karta: karta_170310