Basföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning 26 januari 2016

Kursen ger grundläggande teori, tips och metoder för att kunna ta emot personer med intellektuell funktionsnedsättning i kultur- och fritidsverksamhet. Eva Isaksson föreläser om intellektuell funktionsnedsättning, dess innebörd och konsekvenser. Hon ger förklaring om hur tänkandet är annorlunda, var svårigheterna ligger, vad kognition är och hur man bör lägga upp sin egen kommunikation. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Inbjudan_Basföreläsning