Att göra lättläst information om kultur- och fritidsaktiviteter, anmälan är nu stängd!

OBS! Sista anmälningsdag tisdag 2/2! Anmälan är nu stängd /Torbjörn Neiman 2016-02-03. Nätverket för funktionshindersfrågor bjuder in till en kurs om att skriva lättläst information om kultur- och fritidsaktiviteter. Kursen riktar sig till informatörer, verksamhetsutvecklare, chefer och andra intresserade inom kultur- och fritidssektorn. Torsdagen den 11 februari 2016 på Kungsgatan i Stockholm.