Inställt: FSKFs årsmöte

Även årsmötet, som var tänkt att hållas den 27/3 är inställt!

Var och när mötet kommer att vara är för närvarande oklart.  Mer information kommer.