Klart!

Från första juli har FSKF en ny anmälningsmodul och således även nya rutiner. Detta är första steget i vårt arbete att förnya och modernisera vår hemsida.

Parallellt med att hemsidan nu återlanseras så byter vi också ”hemvist” för sidan vilket bland annat innebär en större säkerhet.

Nytt i och med anmälningsmodulen är att det nu blir möjligt för kursanordnare att själva lägga upp kurser med namn, tid, plats, kostnad och eventuella pdf-filer. Naturligtvis kommer det även i fortsättningen vara möjligt att få hjälp med detta!

Nu fortsätter arbetet med sidan – förslag på förändringar, layout eller annat mottages med tacksamhet – maila till webbtekniker@fskf,nu och eller administration@fskf.nu.