Kulturstrategiskt forum

Här hittar du dokumentationen från Kulturstrategiskt forum 2021-05-07
– Presentation Eva Bergquist, Region Stockholm kultur
– Presentation Eric Sjöström, utredare, Nystartsrapporten presentation
– Gruppernas arbete kick-starta kulturen
Nystartsrapporten finns också att läsa i fulltext här; https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/utredningar-och-rapporter/kultur-och-stadsutveckling/nystartsrapport.pdf