Kurs den 28 april: Hur kan barn och unga bli mer delaktiga i fritidsverksamheter?

Hur kan barn och unga bli mer delaktiga i fritidsverksamheter? DemokratiAkademin presenterar hur kommuner, fritidsverksamheter och föreningar kan lyckas med uppdraget att skapa delaktighet och inflytande för barn och unga. Kursen leds av Anette Dahlqvist, chef för DemokratiAkademin, som har lång erfarenhet av demokrati och unga, och har en bred kompetens om hur man i kommunal verksamhet ska kunna integrera ett hållbart ungdoms- och inflytandeperspektiv. Läs mer i länken här intill. Kurs 14709 Ökad delaktighet för barn och unga