Protokoll från styrelsemöte den 26 april 2013

Styrelsen möttes den 26 april och protokollet finns här. T ex beslutade styrelsen att på kulturskolechefernas begäran skapa ett nytt närverk för kultur- och musikskolechefer i länet. Detta kommer sannolikt bidra till att göra FSKF ännu starkare.

Protokoll FSKF styrelsemöte 2013 04 26