Basföreläsning om rörelsebegränsning, 8 mars

Basföreläsning om rörelsebegränsning. Yasmin Nilson och Malin Bernt har båda lång erfarenhet av att leva med sina rörelsebegränsningar. De berättar om hur deras liv ser ut i vardagen och hur det är att leva i ett samhälle som inte är tillgängligt. De påvisar vikten av bra bemötande och behovet av träning för att kunna leva så självständigt som möjligt.
De ger även korta introduktioner om andra former av rörelsebegränsningar. Onsdag den 8 mars kl. 09:00-12:00. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Rorelsebegransning_170308